Kartfestede funn fra prosjektet "Sekksporesopper i Finnmark" (56-09)
Følg lenken til Artskart og avgrens søket til perioden 2008-2011.