Stavanger Museum skal avholde workshop med fokus på den artsrike gruppen darwinvepser (2020-2021).

Darwinvepser Ichneumonidea er en artsrik gruppe parasittveps, hvor det sannsynligvis er mange ukjente arter. Norske fagpersoner, forskere og amatørentomologer får sjansen til å møte internasjonale eksperter på artsgruppen for å utveksle kunnskap seg i mellom. Det er få registrerte funn av darwinveps i Rogaland, så man forventer å øke kunnskapen om darwinveps generelt og på sørvestlandet spesielt. Slike samlinger kan være viktige for å styrke samarbeid på tvers av landegrenser og institusjoner.