Graf_mygg

Tabell_mygg2
Opphav
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

I noen kartleggingsprosjekter har det blitt fokusert spesielt på en eller noen få myggfamilier. Dette gjelder spesielt fjærmygg, sørgemygg og soppmygg, og du kan trykke på søylene for å lese mer om disse. De nye artene i andre familier har blitt funnet i prosjekter som har samlet inn et bredere utvalg av insekter. Trykk på navnene for å lese mer om de forskjellige artsgruppene.

Filliste