Den 31. mai 2019 var en merkedag for Artsdatabankens navneregister. Da ble nemlig vitenskapelig navn nummer 200 000 registrert i Artsnavnebasen!

Det høres kanskje mye ut med 200 000 navn, med tanke på at vi «bare» kjenner til litt over 45 000 arter i Norge.

– Det er viktig å huske på at Artsnavnebasen ikke bare inneholder navn på arter, men også navn på slekter, familier, ordener, klasser, rekker, riker og mere til, sier Tiril Myhre Pedersen, som er taksonom i Artsdatabanken.

– Dessuten har vi i Artsnavnebasen mange navn på organismer som befinner seg utenfor våre landegrenser, samt en rekke synonymer; navn som ikke lenger er i dagligdags bruk.

Navnet som fikk æren av å bli vitenskapelig navn nummer 200 000 er Ectocarpus velutinus; et synonymnavn på brunalgearten som i dag går under navnet Herponema velutinum. Da den ble beskrevet i 1828 av briten Robert Kaye Greville ble den kalt Sphacelaria velutina. Det er med andre ord ikke alltid så lett å bestemme seg for hva en art skal hete!

– Så vidt vi vet, finnes det ikke noe norsk navn på denne algen, men artsnavnene velutinus/velutinum/velutina er bøyningsformer for det latinske ordet vellus, som betyr noe sånt som ull eller fløyel. Dette fordi arten har et lag av tette, små hår, avslutter Pedersen.

Vår behårete algevenn med navn nummer 200 000, samt mange andre algearter, kan du se og lese om på AlgaeBase http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=258

Den 31. mai viste tellern på Artsnavnebasen at det var 200 000 navn i systemet. Bildet er ikke av algen som ble nummer 200 000, men derimot av soppen rosehette, Mycena rosella, i slekten Mycena. Utsnitt av orginalfoto.