Til støtte i saksbehandlingen av søknader om tilskudd til kartlegging av arter henter Artsdatabanken inn faglig vurderinger fra et ekspertpanel. Ekspertpanelet har i 2019 hatt følgende sammensetning:

Navn Institusjon
Professor Kjell Arne Johanson Naturhistoriske riksmuseet i Stockholm
Professor Ulf Jondelius Naturhistoriske riksmuseet i Stockholm
Professor Anders Dahlberg Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala