Blakklundmose ser ut til å være en av de vanligste lundmoseartene i mange fjellområder. Den trives i litt rikere områder, men finnes blant annet nokså vanlig i Jotunheimen der berggrunnen er dominert av gabbro.

Kjennetegn

Bleiklundmose vokser i gyllent gule til blekt grønne, løse matter eller som enkeltskudd innimellom andre moser. Skuddene er 2–5 cm lange med sparsom uregelmessig forgreining. Stengelbladene er tiltrykte til noe utstående, litt skålformet, rake eller svakt bøyde og løst trykket inntil hverandre. Bladene er triangulært eggrunde til smalt eggrunde og smalner fra litt nedenfor midten av bladet gradvis av mot en smal spiss. Dette smale spisspartiet av bladet utgjør 20 % av bladlengden. Bladene har tydelige lengdefolder, noe man kan se i felt med en god håndlupe. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 60–70 % opp i bladet og slutter av og til i en tagg på baksiden av bladet øverst. Bladkanten på alle blad er for det meste fintannet, men bladspissen kan ha tydeligere tenner. Cellene er 5–8 x 31–74 µm. Hjørnecellegruppene er tydelige og løper noe opp langs bladkanten. De består av kvadratiske til rektangulære celler. Kapselskaftet har glatt overflate.

Økologi

Blakklundmose vokser i fuktig fjellhei, gjerne i nokså tidlige snøleier og i fuktige sig. Den foretrekker nokså kalkrik berggrunn. 

Utbredelse

Arten ser ut til å være nokså strengt knyttet til fjellstrøk. Den er utbredt i hele landet, og store hull i den kjente utbredelsen skyldes trolig for det meste underrapportering.

Forvekslingsarter

Blakklundmose kan ligne på bleiklundmose, men den har kortere bladspiss og kraftigere lengdefolder enn bleiklundmose.