Fløyelslundmose er en nokså vanlig art som trives på forstyrret, noe mineralrik jord i skogmiljøer. Den har nokså tydelig ensidig bøyde blad, om man sammenligner med andre lundmoser og kan gjenkjennes på sitt noe lodne uttrykk.

Kjennetegn

Fløyelslundmose vokser i glinsende grønne til gulgrønne matter. Skuddene er 1–4 cm lange og uregelmessig forgreinet. Stengelbladene er tiltrykte eller skrått utstående, rake eller svakt bøyde mot underlaget. Bladene er smalt triangulære til smalt eggrunde og smalner gradvis av mot en tydelig spiss i øvre del. Bladene har vanligvis ikke lengdefolder. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 55–75 % opp i bladet. Nervens slutter i blant i en tagg på baksiden av greinbladene. I tillegg finnes også noen utskytende celleender på ryggsiden av greinbladenes øvre del. Bladkanten er for det meste fintannet, men ofte med større tenner i øvre deler av bladet. Cellene er 6–8,5 x 38–105 µm. Hjørnecellegruppene er tydelige, eggrunde eller triangulære langs bladkanten. De består av kvadratiske og rektangulære celler.

Økologi

Arten vokser på jord, stein og dødt trevirke i fuktige og noe skyggefulle miljøer. Den er noe næringskrevende og virker å være noe konkurransesvak.

Utbredelse

Arten er svært vanlig i Sør-Norge, men ser ut til å være mer uvanlig nordover i landet. Dette kan skyldes at den er oversett. 

Forvekslingsarter

Fløyelslundmose kan forveksles med fjellarten skortelundmose, men skilles fra denne på bredere bladceller og på at de utskytende celleendene eller «taggene» på baksiden av greinbladene er relativt store og tydelige.