I dag, tirsdag 2. april, lanserer Artsdatabanken karttjenesten "NiN-kart" som viser hvilke landskapstyper som finnes i Norge.

Dypt nedskåret fjordlandskap (Aurlandsfjorden).

Med denne tjenesten kan du finne de ulike landskapstypene i området hvor du bor eller kommer fra. Og ikke minst kan det nye verktøyet bli nyttig for utbyggere, forskere og offentlig forvalting.

- Landskapstypekartet gir en helt ny oversikt over norsk natur i en tjeneste som alle kan bruke, sier Einar M. Hjorthol, direktør i Artsdatabanken.

Heldekkende kart for Norge

Kartet over landskapstyper er maskingenerert og er heldekkende for Norge. Det viser landskapstypevariasjonen i landet, fra åpne slettelandskap på Finnmarksvidda til de dypt nedskårne fjordlandskapene på Vestlandet.

Tjenesten har et moderne brukergrensesnitt som er lett gjenkjennelig fra andre søketjenester og markedsplasser på nett. Når en søker i kartet, kan en ta utgangspunkt i et geografisk område og se hvilke landskapstyper som finnes der. En kan også gå motsatt vei og velge seg en eller flere landskapstyper, og få opp en kartvisning over hvor de finnes i Norge.

Kartet er et resultat av et forskningssamarbeid med Norsk institutt for naturforskning, NINA og Naturhistorisk museum, UiO.

- Samarbeidet med de fremste fagmiljøene på dette området og utnyttelse av ny teknologi har gitt oss et unikt kartprodukt, sier Arild Lindgaard i Artsdatabanken.

Håndterer flere typer naturdata

"NiN-kart" er også laget for å vise andre typer naturdata, som naturtyper og miljøvariabler. Miljøvariabler er ulike karttema som forklarer og viser variasjonen i naturen, slik som kalkinnhold i berggrunnen og klimatiske variabler. Tjenesten viser de datasettene som dataeierne gjør tilgjengelig, og når antallet datasett øker vil utvalget i kartet øke tilsvarende.

Informasjonen som presenteres i kartet, er basert på Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem "Natur i Norge – NiN". Systemet deler norsk natur inn i typer etter vitenskapelige, etterprøvbare kriterier. NiN-systemet er utviklet i samarbeid med Naturhistorisk museum, UiO og norske fagmiljøer.

 

Gå til kartet:

Kart over landskapstyper i Norge (NiN-kart)