Ås- og fjellandskap som i sin helhet befinner seg under havnivå og der høydeforskjellene innenfor et nabolag på 1 kilometer ikke overstiger 50 meter.