Foreløpig program

Tid: 21. november 2018
Sted: Clarion Hotel & Congress, Brattøra, Trondheim
 

09.00-10.00    Registrering og kaffe

10.00                Velkommen v/Einar Hjorthol, Artsdatabanken

10.05                Åpning v/Liv Nilsen, Klima- og miljødepartementet

10.15                Hva er en rødliste for naturtyper v/Snorre Henriksen, Artsdatabanken

10.35                Presentasjon av Rødlista v/Ingrid E. Mathisen, Artsdatabanken

                          Presentasjoner fra lederne av ekspertkomitéene som har utført rødlistevurderingene:
11.00                Marint dyphav v/Pål Buhl-Mortensen, Havforskningsinstituttet

11.15                Marint gruntvann v/Hege Gundersen, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

11.30-12.30    Lunsj

12.30                Ferskvann v/Ingebrigt Uglem, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

12.45                Semi-naturlig v/Line Johansen, NIBIO

13.00                Våtmark v/Anders Lyngstad, NTNU Vitenskapsmuseet

13.15                Kaffepause

13.30                Skog v/Erik Framstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

13.45                Fjell og berg v/John-Arvid Grytnes, Universitetet i Bergen

14.00                Svalbard v/Geir Arnesen, Ecofact

14.15                Landform v/Lars Erikstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

14.30                Avslutning