En rød til brunrød torvmose som har navnet sitt fra Magellanstredet i Chile. Man trodde lenge at den fantes i Norge, men det har vist seg at magellantorvmose kun er å finne på spissen av Sør-Amerika. Vokser ofte sammen med den grønnfargede S. falcatulum, som heller ikke er funnet på den nordlige halvkule. 

Beskrivelse, kjennetegn

Magellantorvmose finnes bare på spissen av Sør-Amerika. Registrerte funn i Norge er enten abelstorvmose eller kjøtt-torvmose.

Skuddutseende og rødfarge på hodene ligner mye på hodene til abelstorvmose Sphagnum divinum og kjøtttorvmose Sphagnum medium. Men hodefargen er mindre ensfarget rød, og oftest med et tydelig islett av brunrød farge som mangler hos både abelstorvmose og kjøtt-torvmose. En finner også nå og da skudd med brun og grønn hodefarge som vokser blant typisk rødfargede skudd. Magellantorvmose skiller seg også fra de to andre artene gjennom mer ellipitiske og mindre eggformede greinblad, og stengelblad som er tydelig bredest i øvre del, med tydelig spatelform. De tre artene skiller seg dessuten fra hverandre gjennom ulike mikroskopiske bygningstrekk, og i genetisk struktur.

Kommentarer

Hassel et al. (2018) viste at arten Sphagnum magellanicum, som hadde norsk navn kjøtt-torvmose, ikke finnes i Europa, og at det man her trodde var Sphagnum magellanicum er to nærstående arter, Sphagnum divinum (beskrevet som en ny art) og Sphagnum medium. Navnet kjøtt-torvmose brukes nå om Sphagnum medium, mens Sphagnum divinum har fått nytt norsk navn; abelstorvmose. Magellantorvmose har sin utbredelse knyttet til Ildlandet i det sørlige Argentina og Chile, der den er den vanligste myrtorvmosen.

Magellantorvmose har elliptisk greinblad (til venstre) og stengelbladene er tydelig bredest øverst (til høyre).

Oftest har hodefargen på skuddene tydellig islett av oransjebrun.

Forvekslingsarter

Arten finnes ikke i Norge. Registrerte funn er en av disse artene:

Abelstorvmose Sphagnum divinum: Rødfargede hoder uten brunt innslag. Yttergreiner i hodet og utstående greiner tett sylindriske og nokså like, men med mer tilspissede ender. Greinblad mer eggformede og mindre elliptiske i form. Stengelblad mer bredt rektangulære og mindre tydelig spatelformede. 

Kjøtt-torvmose Sphagnum medium: Hoder mer ensartet røde uten brunt innslag. Yttergreiner i hodet og utstående greiner mer uryddig sylindriskemed mer butt tilspissede ender. Greinblad mer løst taklagte og mer utsperrede, og mer eggformede enn elliptiske i form. Stengelblad jevnsmalt rektangulære uten tydelig spatelform.

 

Siden siteres som:

Flatberg KI (2018). Magellantorvmose Sphagnum magellanicum Brid.. www.artsdatabanken.no/Pages/245375. Nedlastet <dag/måned/år>