En kjøtt-rød torvmose som trives på ombrotrof myr. Man trodde lenge at arten var magellantorvmose, den dominerende torvmosen på myrer på Ildlandet på sørspissen av Chile og Argentina.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd mellomstore til store, i matter og puter/tuer av varierende størrelse. Hoder purpurrøde til kjøttrøde, nesten flate, utydelig 5-delte. Toppknopp synlig, omgitt av snarlike innergreiner. Mellom- og yttergreiner ± rette, grovt sylindriske, yttergreiner butt tilspissede, blad tydelig utsperrede. Greinknipper tett sammenstilte, med oftest 2 utstående og 2 – 3 spede, bleke, stengeltilliggende hengegreiner. Utstående greiner uryddig sylindriske med oftest butt tilspissede ender. Greinblad ofte uregelmessig rekkestilte, smalt eggformede, løst taklagte og tydelig utsperrede (oftest >  45˚). Stengel mørkt rødbrun til purpurbrun. Stengelblad oftest smalt rektangulære, varierende orienterte langs stengelen, bladspiss bredt avrundet og småfrynset. N = 19. Dioik. Sporehus uvanlig. Sporemasse gulbrun.

Morfologisk variasjon

På tidlig forsommer kan en treffe på skudd med hoder som er dominerende gulgrønne av farge, omgitt av typisk rødfargede hoder. Disse vil ut over sommeren etter hvert utvikle seg til normalt rødfargede skudd.

Voksested

Fastlandet: VåS: Ombrogen; myrflate, (åpen myrkant). Geogen; myrflate, (åpen myrkant).

Utbredelse

Gruppe: Usikker utbredelse, kanskje svakt sørlig. Fastlandet: BoNe, SøBo→MeBo (NoBo); (StOs), KlOs→ SvOs, OsKo, SvKo. Trolig mest vanlig på typisk høgmyr med markerte tuer og høljer i BoNe og SøBo på Østlandet og Trøndelag. Utbredelse i forhold til abelstorvmose S. divinum ikke kartlagt.

Kommentarer

Hassel et al. (2018) viser at det som tidligere ble oppfattet som en og samme art, kjøtt-torvmose S. magellanicum (se Flatberg 2013), består av 3 ulike arter skilt fra hverandre gjennom både genetiske og morfologiske karaktertrekk: 1) Magellantorvmose S. magellanicum utbredt i sørlige Argentina og Chile, og er der den vanligst torvmosen på Ildlandet, 2) abelstorvmose S. divinum, med spredd utbredelse på den nordlige halvkule, og 3) kjøtt-torvmose S. medium med amfiatlantisk utbredelse. De to siste forekommer begge i Norge. Abelstorvmose S. divinum tilsvarer myrkantvarianten av S. magellanicum hos Flatberg (2013: 135 – 136), og kjøtt-torvmose S. medium, myrflatevarianten.

Smalt eggformet greinblad (til venstre) og smalt rektangulært stengelblad (til høyre).

Stengelblad oftest smalt rektangulære, med bredt avrundet og småfrynset spiss.

Forvekslingsarter

Abelstorvmose S. divinum: Oftest nokså lik i hode- og skuddfarge, men tydelig grønne hoder mangler hos S. medium. Yttergreiner i hodet og utstående greiner mer tilspissede enn hos S. medium, og greinblad mer tettstilte, ikke-rekkestilte og mindre tydelig utsperrede (oftest < 45˚).

Sumptorvmose S. palustre: Noen ganger med hoder tydelig rosa til lyst brunrøde, særlig hos hannplanter om høsten, men uten den klare rødfargen til kjøtt-torvmose.

Stivtorvmose S. compactum (underslekt Rigida): Hoder noen ganger med tydelig brunrødt innslag, men aldri klart røde. Dette sammen med mørk stengel, butte utstående greiner, noe utsperra greinblad og hetteformede greinbladspisser gir forvekslingsmulighet. Men stengelblad små, trekantet-tungeformede og skrått nedoverrettede.

Magellantorvmose S. magellanicum: Har mer brunrød hodefarge med spissere (mindre butte) hodegreiner. Greinblad mer elliptiske (mindre eggformede) i form, mer tydelig taklagte og mindre utsperrede. Stengelblad rektangulært spatelformede og tydelig bredest i øvre del. Arten finnes kun på spissen av Sør-Amerika.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2018). Kjøtt-torvmose Sphagnum medium Limpr. www.artsdatabanken.no/Pages/244850. Nedlastet <dag/måned/år>