Kjøtt-torvmose. Abelstorvmose.

En kjøtt-rød torvmose som trives på ombrotrof myr. Man trodde lenge at arten var magellantorvmose, den dominerende torvmosen på myrer på Ildlandet på sørspissen av Chile og Argentina.

Kjøtt-torvmose Sphagnum medium Limpr.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.