Hvilken økologisk risiko fremmede arter har i norsk natur blir vurdert etter en standardisert kvantitativ metode. Gjeldende metodikk er en justering av metoden som ble brukt for risikovurdering av fremmede arter i 2012.

Metoden som brukes i risikovurdering av fremmede arter er kvantitativ. Det vil si at man har brukt numeriske verdier, heller enn subjektive begreper som lav og høy, for å anslå artens økologiske påvirkning i norsk natur. Den er utviklet av Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), i samråd med Artsdatabanken og andre fageksperter. En fullstendig oversikt over metoden finnes i publikasjonen Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter. Publikasjonen finnes også i engelsk utgave.

Kategorier og kriterier

Den økologiske påvikningen på norsk natur bestemmes av et sett kriterier. Avhengig av hvordan en art tilfredstiller disse kriteriene får den en risikokategori.