Her kan du se screencast fra «Introduksjonskurs til NIN som system og for kartlegging».

Dag 1

Dag 2

NiN for limnisk miljø Børre Dervo

NiN for marint miljø Trine Bekkby

Terrestrisk kartlegging Anders Bryn

Erfaringer fra NiN-forskning om kvalitet Eva Lieungh Eriksen

Kontroll av NiN-kartlegging Anders K. Wollan

Miljøregistrering i skog (MiS) med bruk av NiN Jan-Erik Nilsen

Terrestrisk kartlegging med NiN i Miljødirektoratet Heidrun Ullerud og Eirin Bjørkvoll

Hva NiN kan brukes til - oppsummering Anders Bryn presenterer Olav Skarpaas sin presentasjon