Artsdatabankens styre har vedtatt å støtte fem søknader om tilskudd til å bidra med innhold i vår informasjonstjeneste Arter på nett.

Artsdatabanken mottok ni søknader innen søknadsfristen 14. juni 2017. Totalt ble det søkt om tilskudd på kr 3 217 000. Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen, og hver søknad ble gitt en score for hver av de ni prioriteringskriteriene oppgitt i utlysningen. De fem prosjektene med høyest samlet score ble innvilget støtte. Totalt innvilget beløp i 2017 er kr 1 729 000.

Følgende søknader får innvilget støtte:

Institusjon Prosjekt
Norsk institutt for naturforskning Kutlingfisker i Norge
Naturhistorisk museum, UiO Oppstart norsk flora (Lids flora) på nett
BioFokus Informasjon om 21 moseslekter inkludert arter og nøkler
Norsk institutt for naturforskning Sjøfugler og andefugler på nett
Ocean Photo Digitalt fotoarkiv for marine arter

Søknader som ikke er nevnt i listen over, må regne med avslag. Alle søkere vil få en formell tilbakemelding.

Artikkel om utlysning av tilskudd til Arter på nett

Kontaktperson

Åslaug Viken, Artsdatabanken
Epost: aslaug.viken@artsdatabanken.no
Mobil: 918 97735