Vimeo video: Metrioptera roeselii lokkesang
  • Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Metrioptera roeselii er en relativt liten, tettbygd løvgresshoppe med bredt, gult til grønt kantbånd på ryggskjoldet. Arten foretrekker fuktige engbiotoper med høyvokst vegetasjon. Den er tatt én gang i Norge, i 2016.

Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Baudewijn Odé
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike