Svartnål vokser gjerne på leirholdig jord og kjennes på sitt uregelmessige thallus med dype innskjæringer med mange smale lober. Når den er fertil har den karakteristiske nåleformete sporofytter som sprekker i to fliker.

Kjennetegn

Svartnål er vår eneste art i slekta og karakteriseres av thallus med uregelmessig og med dype innskjæringer med mange smale lober. Thallusoverflaten er ujevn med lave åser/lameller. Thallus med ekstracellulære rom med slim. Grokorn ikke kjent. Sambu. 5–14 antheridier per antheridiekammer. Nåleformet sporofytt som sprekker i to fliker, sporer 45–50 µm gråsvarte til brune.

Økologi

Svartnål vokser på leirholdig jord som forstyrres regelmessig og de fleste funn av arten er gjort på kornåkre eller annen åkermark. 

Utbredelse

Utbredelsen er sørøstlig i Norge med ett funn fra Rogaland og ett fra Nord-Trøndelag.

Forvekslingsarter

Svartnål kan kun forveksles med vår andre nålkapselmose, gulnål, men skiller seg fra denne på smale thalluslober, uregelmessig thallusoverflate og de gråsvarte sporene.