Ramaria tridentina er en svært sjelden art som kan finnes på kalkrik grunn i barskog.

Dette er en middels stor, vakker, oransjefarget art, som blekner raskt, og fruktlegemene er påfallende kortlivete.

Kjennetegn

Ramaria tridentina har som ung utpregete oransjefargete fruktlegemer som står i tydelig kontrast til den hvite fargen på foten. Det er ikke noen gul sone, også kalt "magebelte", mellom.

Fruktlegemene er små til middels store med opprette greiner, ofte løst samlet i en klynge. Foten er hvit og glatt og smalt klubbeformet med rund fotbasis. Fruktlegemene er, som unge, utpreget oransjefargete, med oransjerosa til lakserosa greiner og med gule greinspisser i kontrast til den hvite fargen lenger ned (gult «magebelte» mangler). Etter kort tid blekner soppen og blir til slutt beigeaktig. Fruktlegemene visner bokstavelig talt bort etter kort tid. De har ikke noen spesiell lukt eller smak.

Sporene er 11–15 x 4,5–6,5 μm og smalt ellipsoide til boletoide, middels til sterkt vortete, og tramahyfene mangler bøyler.

Habitat og utbredelse

Denne arten synes å være svært sjelden i både Norge og Sverige, som også er de to landene den er kjent fra i Norden. I Norge er det til nå gjort to funn av arten, begge på kalkrik grunn i Oslofeltet; det første i Lunner i 2010, det andre i Jevnaker i 2017. Dette er en barskogsart, som er funnet under både gran og furu på næringsrik grunn. I Sverige er den funnet på tilsvarende voksesteder i Värmland, Uppland, Dalarna og Medelpad.

Natur i Norge (kartleggingsenheter): T4-C-3, T4-C-4, T4-C-7, T4-C-8 og muligens T4-C-10, T4-C-11.Arten finnes i lågurtskog og kalklågurtskog med gran og i bærlyng-lågurtskog og bærlyng-kalklågurtskog med gran og furu.

Forvekslingsarter

Dette er en sjelden, lite kjent og trolig oversett art som kan forveksles med flere oransjefargete arter som gullkorallsopp og Ramaria krieglsteineri. Sistnevnte, som er en lauvskogsart, mangler også bøyler og har som regel smalere, fusiforme sporer og annen økologi enn R. tridentina. Gullkorallsopp har større fruktlegemer og sterkt oransje greinspisser som ung og gult «magebelte» øverst på foten, og i tillegg har den bøyler.

Det finnes også en liknende, liten, ubeskrevet barskogsart med bøyler og annerledes sporer enn Ramaria tridentina.

Ramaria tridentina er beskrevet basert på materiale fra Italia, i Trento-traktene. Arten ble oppdaget i Norge under et nordisk korallsopp-prosjekt (Artsdatabanken: Artsprosjektet) i forbindelse med DNA-sjekk av europeiske korallsopptyper.