En art innen familien Solasteridae med flere enn fem armer. Piggklasene på oversiden sitter veldig tett, og piggene er flate. Piggklasene på marginalpiggene er ikke markante. I furen ved sugeføttene sitter 4 fremtredende furepigger.

Arten ble beskrevet av Daniel Cornelius Danielssen og Johan Koren, som begge var utdannet leger. Danielssen (1815-1894) arbeidet også i styret ved Bergen Museum og deltok på vitenskapelige tokt. Han ledet for eksempel Den norske Nordhavsekspedisjon fra 1876-1878, og skrev flere avhandlinger derfra. Johan Koren (1809-1885) var militærlege, men også konservator ved Bergen Museum. Sammen med Danielssen grunnla de museets marinbiologiske forskermiljø og beskrev mange arter sjøstjerner.

Kjennetegn

Arten tilhører solstjernene (Solasteridae) og har mer enn fem armer. Piggklasene (paxillene) på oversiden sitter veldig tett, og piggene er avskåret, flate. Piggklasene marginalt er ikke høyere enn de andre steder. I furen ved sugeføttene sitter 4 fremtredende furepigger.

Utbredelse

Arten er registrert fra 30-790 m dyp, og er funnet ved norskekysten sør til Trondheimsfjorden - også ved Svalbard, Bjørnøya og Frans Josefs land (Mortensen 1927; Anisomova & Cochrane 2003). Vitenskapsmuseet ved NTNU skal ha to individer i sin samling, en samling som består av mange arter fra Trøndelag, men det er uvisst hvor disse individene er funnet (jfr. liste fra museet i 2017).  

Registrert i Arktis, Nord-Atlanteren; Øst-Grønland til Svalbard og Karahavet (Mortensen 1927; www.marinespecies.org).

Levesett

Dietten til denne arten er lite kjent. En art i samme slekt, Solaster endeca, spiser andre sjøstjerner (f.eks. Asterias og Astropecten). Den spiser også kråkeboller (Echinocardium), sjøpølser (Psolus og Cucumaria) og slangestjerner (Ophiura) (Jangoux & Lawrence 1982). En studie fra Nord-Norge viser at Solaster endeca produserer relativt få, men store egg, og de gyter på våren (Falk-Petersen 1982).

Forvekslingsarter

Det er tre arter i slekten Solaster som er kjent fra norskekysten. Slekten kjennetegnes ved at alle artene har mange armer, men små piggklaser, slik at marginalkanten ikke er spesielt synlig. De tre artene kan skilles ved at:

S. glacialis: 7 armer. Piggklasene på oversiden er avflatet. 3 adambulakralpigger og 4 furepigger.

S. endeca: Ca. 6 små pigger i piggklasene på oversiden. 2-3 furepigger. 4-5 adambulakralpigger.

S. syrtensis: 12-30 pigger i piggklasene på oversiden. 3-5 furepigger. 4-6 adambulakralpigger.

Solaster kan likne artene i slekten Crossaster, som også har mange armer, men artene i sistnevnte slekt kjennetegnes ved at de har høye piggklaser på oversiden, særlig høye er de marginalt.