Rødaktig med korte armer. Piggklasene på oversiden jevnhøye, mens de marginalt er noe større. Opptil 20 pigger per klase. 3-4 furepigger.

Piggklasene, eller børstene, på oversiden er jevnhøye med opptil 30 pigger, mens de marginalt er noe større (men med noe færre pigger - opptil 20 stk.).  

Kjennetegn

Rødaktig art med fem forholdsvis korte armer. Den kjennetegnes ved at piggklasene, eller børstene, på oversiden er jevnhøye, mens de marginalt er noe større. Piggklasene på oversiden har opptil 30 pigger. Piggklasene marginalt har opptil 20 pigger, og piggene er tilnærmet vevet sammen. I furen ved sugeføttene sitter 3-4 sammenvevede furepigger. Munnplatene er lengre enn brede. Eksemplarer opptil 14 cm i diameter er funnet (Clark & Downey 1992).

Utbredelse

Arten er funnet fra 6-1350 m dyp (Clark & Downey 1992; Anisimova & Cochrane 2003). Den er registrert langs hele norskekysten, i tillegg til Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og Frans Josefs land (Gulliksen m.fl. 1999; Brattegard 2001; Anisimova & Cochrane 2003). 

Arten finnes i Arktis, Nordvest-Atlanteren sør til Bermuda; Nordøst-Atlanteren til Færøyene, Skottland og Norge (Clark & Downey 1992; Brattegard 2001).  

Levesett

Arten trives på leire, grus og stein. Den spiser sjøliljer (Antedon sp.) (Duncan & Sladen 1881), og studier av arts-frenden Lophaster furcilliger i Stillehavet viser at den spiser svamp, fisk, kråkeboller, slangestjerner og sediment (Carey 1972; Jangoux & Lawrence 1982; Anderson & Shimek 1993).

I en studie fra Færøyene ble L. furcifer hyppigst funnet rundt 450 m dyp, og i temperaturer på 5°C (vektet dyp og temperatur). Dypeste registrerte individer var på 703 m dyp (Ringvold & Andersen 2015). I en studie fra Island er den funnet på ca. 1000 m dyp (Ringvold m.fl. In prep.) De beslektede artene, Lophaster stellans og L. gaini i Antarktis, er funnet mye dypere, ned mot 4700 m dyp (Danis m.fl. 2012).

Forvekslingsarter

Kun en art i slekten Lophaster er registrert fra Nordøst-Atlanteren.