Rød på oversiden og hvit under. Ingen tydelig piggrekke langs midten av armene (carina). Marginalpiggene markante hvorav den øverste rekken med en krans av kryssede gripetenger og den nederste rekken med en halv krans av kryssede gripetenger. 4 rader med sugeføtter.

Rød overside og hvit underside. Armene har vridd seg i en unaturlig posisjon på dette bildet.

Kjennetegn

Adambulakralen har 2 pigger per plate, og i furen sitter 4 rader med sugeføtter.

Arten er rød på oversiden og hvit på undersiden. Den har lange armer i forhold til skiven. Den har ingen tydlig rekke av pigger langs midten av armene på oversiden (carina), men store, markante piggrekker langs siden: på den øvre rekken (superomarginalen) med en krans av kryssede gripetenger (pedicellarier), og den nedre rekken (inferomarginalen) med en halv krans av kryssede gripetenger på oversiden av piggene. Formen på de kryssede gripetengene for denne arten er unike. Arten er også kledd med mange rette gripetenger både på over- og undersiden. Små, rette gripetenger i gropene mellom adambulakralplatene. Adambulakralen med 2 pigger per plate, og 4 rader med sugeføtter.

Individer på 30 cm i diameter er registrert.

Utbredelse

Arten er funnet fra 5-2000 m dyp (Clark & Downey 1992). Den er registrert langs norskekysten fra Nordland til Finnmark, Barentshavet, Svalbard, Bjørnøya og Frans Josefs land (Gulliksen m.fl. 1999; Brattegard 2001; Anisimova & Cochrane 2003; www.mareano.no).

Arten har en sirkumboreal/ arktisk utbredelse; i Vest-Atlanteren sør til Cape Hatteras, Grønland; også sør til Nord-Norge, Kolahalvøya, Laptevhavet (Clark & Downey 1992; Gulliksen m.fl. 1999; Hansson 1999; Anisimova & Cochrane 2003; www.marinespecies.org; webapps.marinebiodiversity.ca). Ifølge www.marinespecies.org er den også registrert sør til Kattegat.

Levesett

Arten er funnet å ha veldig store egg, og direkte utvikling (Thorson 1936).

I dypvannssamfunn fra 800 m og dypere, assosieres arten med andre sjøstjerner og andre dyregrupper som krepsdyr, koraller og kråkeboller (Gale m.fl. 2014) – som alle kan være mulige matkilder.

Forvekslingsarter

Urasterias lincki og Icasterias panopla kan likne hverandre. Begge har tydelige pigger marginalt, men hos Icasterias panopla er piggene nakne, dvs. uten gripetenger rundt, som er karakteristisk for U. lincki.    

Dette er en juvenil sjøstjerne, og det er trolig U. lincki. Antall pigger og størrelsen på piggene kan variere ganske mye for juvenile og voksne individer.