Har en uregelmessig, sikk-sakk-formet rad med pigger langs midten av hver arm (carina). Piggene på oversiden er sylindriske. Det er sparsomt med kryssede gripetenger på de fleste piggene hos denne arten, men på adambulakralpiggene kan det sitte opptil 8 kryssede gripetenger.

Arten ble beskrevet av Georg Marius Reynald Levinsen (f. 1850-1914). Levinsen var en dansk zoolog som jobbet ved Zoologisk museum i København i mange år. Han arbeidet med virvelløse dyr, og publiserte arbeider om bl.a. børstemark og mosdyr.

Clark & Downey (1992) har bare godkjent seks arter Leptasterias fra Nord-Atlanteren, hvorav L. muelleri og L. danica er funnet i våre farvann. Nettstedet www.marinespecies.org har imidlertid godkjent tre arter til som er registrert i våre farvann. Det er L. arctica, L. groenlandica og L. hyperborea. Da alle disse fem artene er registrert i norske farvann er de inkludert på disse nettsidene, men de kan være ganske vanskelige å skille fra hverandre. En revisjon av hele slekten Leptasterias, inkludert barkoding, bør gjennomføres. 

Kjennetegn

Arten likner Asterias rubens. Den har liten skive med relativt lange armer som smalner av jevnt mot tuppen. Av og til er den noe oppsvulmet nær skiven. Langs midten av hver arm går det en sikk-sakk-formet rad av pigger (carina). Det er sparsomt med kryssede gripetenger på de fleste piggene hos denne arten, men på adambulakralpiggene kan det sitte opptil 8 kryssede gripetenger. Rette gripetenger hos denne arten er ikke observert. Piggene på oversiden er sylindriske, og noe spissere øverst. På undersiden, nær furen med sugeføttene, sitter det en rad med plater som har en ganske stor og markant pigg per plate. Av og til kan det være to pigger. Sugeføttene har sugeskive. Det er noe usikkert hvor stor denne arten blir, men Clark & Downey (1992) har anslått ca. 8 cm i diameter.

Utbredelse

Arten forekommer i Nord-Atlanteren, fra Kattegat (Clark & Downey 1992). Den er også rapportert fra Skagerrak i Danmark, i tillegg fra Norge og Sverige (www.marinespecies.org).

Levesett

Leptasterias-artene spiser muslinger, rur, snegler og sjøpølser (O’Brien 1976; Mauzey m.fl. 1968).

Slekten Leptasterias er kjent for å ha yngelpleie, det vil si at de oppbevarer og passer på eggene sine en stund før de klekkes. Ved å ”gå opp på tå”, eller alle fem armer, kan sjøstjernen lage en klokkeform med kroppen, og gjøre plass til eggene. Eggene spres derfor ikke fritt i vannet som for mange andre arter. Larvene blir passet på til de har utviklet noen få sugeføtter, og da slippes de løs på bunnen, så larvene har heller ikke noe frittsvømmende stadium. Den reproduserer vinterstid (Falk-Petersen 1982).

Forvekslingsarter

Her følger inndeling av arter etter Clark & Downey (1992) og Djakonov (1950), men selv mener undertegnede at en revisjon av hele slekten Leptasterias, inkludert barkoding, bør gjennomføres:

1) L. danica har pigger som vist i Fig. 64d s. 651 i Clark & Downey (1992).

Nøkkel etter Djakonov (1950):

2) Koniske pigger på oversiden, arrangert i mer eller mindre regulært mønster, carina sikk-sakk formet: L. muelleri.

3) Sylindriske pigger på oversiden, og rund eller flat på tuppen, arrangert i tilfeldig mønster. L. hyperborea, L. arctica og L. groenlandica:

L. hyperborea: single, sylindriske pigger som er runde på tuppen. Liten skive.

L. arctica: single, kraftige pigger, buskaktig med «svulmet» tupp. Bred skive.

L. groenlandica: dorsale pigger i små grupper. Fravær av kryssede gripetenger rundt adambulakralpiggene.