Forskningsgruppen «Insect Migration & Ecology» ved Universitetet i Bern i Sveits kartlegger trekket til sommerfuglen admiral. Nå ønsker de hjelp fra deg til å skaffe mer kunnskap! Over ser du admiral og sju andre dagsommerfugler som snart er på vingene. Klikk på en art og du får vite mer om den.

Registrer admiral i Artsobservasjoner

Du kan støtte kartleggingen av admiralens utbredelse og vandringer ved å registrere arten i Artsobservasjoner dersom du finner eller ser den. Da vil informasjonen fra deg komme til nytte i prosjektet til forskningsgruppen i Bern.

Når du rapporterer i Artsobservasjoner, husk å registrere antall individer du har sett, og helst også hvilket livsstadium de er i (egg, larve eller voksen). All tilleggsinformasjon kan også være til nytte, som fluktretning og flukthøyde. I Artsobservasjoner kan du også registrere andre arter du finner.

Sommerfuglene i Arter på nett

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo har sammen med Norsk entomologisk forening tilrettelagt bilder og informasjon om mer enn 900 storsommerfugler i Arter på nett. Glansvingene har i tillegg også bestemmelsesnøkkel. Det finnes 24 arter av glansvinger i Norge. Glansvingenøkkelen dekker alle disse samt to arter som kan dukke opp her.

Kontaktpersoner

Artsobservasjoner:
Toril Loennechen Moen, Artsdatabanken
E-post: toril.moen@artsdatabanken.no
Mobil: 411 20 689

Arter på nett:
Åslaug Viken, Artsdatabanken
Epost: aslaug.viken@artsdatabanken.no
Mobil: 918 97 735