Vimeo video: Chrysis angustula

Hagegullveps er en av våre vanligste gullvepser, som også er vanlig i tettbygde strøk. Den er ofte å finne på husvegger, trestammer og liknende. Arten parasitterer på murervepsen hagevedveps Symmorphus bifasciatus og er trolig utbredt over hele landet. Den skilles fra nærstående arter på liten kroppsstørrelse, svak punktering på T2 og smal kroppsform.

Hagegullveps Chrysis angustula Schenck, 1856
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.