Vimeo video: Caelifera
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Underordenen markgresshopper (Caelifera) omfatter 18 norske arter fordelt på to familier. Markgresshoppene er bakkelevende gresshopper som livnærer seg av planter. Medlemmene kan skilles fra de øvrige norske rettvingeartene, som tilhører underordenen Ensifera, ved at antennene har færre enn 30 ledd og alltid er betydelig kortere enn kroppen.

Markgresshopper Caelifera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo