Vimeo video: Tolmerus atricapillus

Svarthårrovflue Tolmerus atricapillus er en middels stor rovflue og er en av våre vanligste rovfluer. Arten er mørk og gråaktig. Svarthårrovflue skilles enkelt fra andre norske arter ved fargetegninger på beina. Den har godt definerte oransje fargetegninger på lårene, samt på leggene og føttene. Svarthårrovflue finnes i en rekke forskjellige habitater, gjerne åpne habitater med en del tørr jord og god solinnstråling. Busk- og trevegetasjon og ujevn bakkestruktur som gir skjul og dekning er vanlige habitater. Arten lever hovedsakelig som predator på andre tovinger. Svarthårrovflue har sin hovedutbredelse i Sørøst-Norge, men er også funnet på Vestlandet og nord til nordlige deler av Oppland og Hedmark.

Svarthårrovflue Tolmerus atricapillus (Fallén, 1814)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.