Tre som tilfredsstiller krav om at det kan plasseres minst ei rute på 1 m2 loddrett inntil treet, som betraktet fra siden har minst 10 individer eller grupper av hengelav som er lengre enn 10 cm.