Bredstyltekreps har en oval form med en lang, smal bakkropp. Selv om den er relativt tolerant med hensyn til pH, er den brukt som en indikator på en bedret vannkvalitet.

Nøkkelkarakterer

Morfologisk minner styltekrepsene Camtocercus spp. om harpekreps Acroperus harpae, men har et mer ovalt utseende og er større. De to artene som tilhører slekten, har tilnærmet samme fasong. Det fremre hodeparti (rostrum) er ennå mer fremoverrettet hos bredstyltekreps Camptocercus rectirostris sammenlignet med smalstyltekreps C. lilljeborgi. Bakkroppen er lang og tynn og smalner inn mot bakkroppskloa. Bakkroppen til bredstyltekreps har <20 tenner mens smalstyltekreps har >20. Ryggskjoldet er transparent, noe som gir dyret en lys gul farge.

Hunn: Lengde 0,7–1,4 mm

Hann: Lengde 0,9–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Bredstyltekreps er en skraper som lever både i små pytter/dammer, men også i strandsonen til større vann. Den er funnet i nær 5 % av lokalitetene og fins i hele landet fra nær havnivå og opp til tregrensen (962 moh.). Den er mest vanlig på steinbunn men kan også påtreffes i starrvegetasjon. Selv om bredstyltekreps synes å være tolerant i forhold til surhet (pH 4,3–8,1) er den vurdert som moderat forsuringsfølsom. Den dukker ofte opp i kjølvannet av at en lokalitet er blitt kalket, og er i så måte en indikator på en bedret vannkvalitet. Vi finner den sjelden i de mest elektrolyttfattige vannforekomstene (<1,5 mS/m).

Forvekslingsarter