Kuledvergkreps er vår minste vannloppe med et tilnærmet rundt utseende og med karakteristiske striper på ryggskjoldet. Den er en av våre vanligste arter og kan også påtreffes om vinteren.

Nøkkelkarakterer

Kuledvergkreps Alonella nana, som er en av tre arter tilhørende slekten Alonella, er den minste vannloppen i Norge. Den skiller seg fra slektningene snegledvergkreps A. exigua and stripedvergkreps A. excisa ved sitt tilnærmede runde utseende, herav også navnet. Ryggskjoldet er lite transparent noe som skyldes de markerte og ikke minst karakteristiske stripene på ryggskjoldet. Fargen er grå med islett av grønt og brunt.

Hunn: Lengde 0,2–0,3 mm

Hann: Lengde 0,2–0,3 mm

Økologi og utbredelse

Kuledvergkreps Alonella nana er en meget vanlig strandlevende skraper og er funnet i halvparten av lokalitetene. Den har en vid utbredelse og er funnet fra havnivå og opp til 1380 moh. Den blir mindre vanlig når vi nærmer oss både havnivå og høyereliggende områder. Kuledvergkreps er vanlig i alle typer og størrelser av vannforekomster, og kan påtreffes i forskjellige habitater. Det er en art som også er aktiv om vinteren og med hanner som dukker opp seint på høsten. pH i funnlokalitetene varierer fra 3,9 til 8,6, og elektrolyttinnholdet fra 0,4 mS/m til 142 mS/m.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  53 64,7 57,9 62,5 51,2 41,1 47,1 39,7
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  41,1 44,4 53,2 53,5 56 53,7 52,9 51,9 39,6
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  34,3 28,9 50,4 54,2 51,1 53,4 54,3
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  54 57,1 52,7 48,6 41,6 29,6

Forvekslingsarter