Kuledvergkreps.

Kuledvergkreps er vår minste vannloppe med et tilnærmet rundt utseende og med karakteristiske striper på ryggskjoldet. Den er en av våre vanligste arter og kan også påtreffes om vinteren.

Kuledvergkreps Alonella nana Baird
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.