Harpekreps, som har navnet etter fasongen på ryggskjoldet som minner om en harpe, er en strandlevende art som er utbredt over hele landet, inkludert Svalbard. Den er meget vanlig og fins fra havnivå og opp til høyfjellet.

Nøkkelkarakterer

Harpekreps Acroperus harpae har navnet etter fasongen på ryggskjoldet som minner om en harpe. Undersiden av dyret er flatt, med en gjennomsiktig kjøl over øyet som er plassert omtrent midt i hodepartiet. Ryggskjoldet er besatt med striper som skråner fra oversiden av dyret og ned mot undersiden. Bakkroppen er lang og slank, og stikker vanligvis ut fra ryggskjoldet. Plasseringen av børstene som er festet til bakkroppskloa skiller denne arten lett fra andre arter. Ryggskjoldet er gjennomsiktig og med en klar gul farge.

Hunn: Lengde 0,6–1,3 mm

Hann: Lengde 0,5–0,9 mm

Økologi og utbredelse

Harpekreps, som er en strandlevende skraper, er utbredt over hele landet, også på Svalbard. Den er funnet i mer enn halvparten av alle undersøkte lokaliteter og er like vanlig fra havnivå og opp til 1630 moh. Arten forekommer like ofte på stein/sandbunn som i vegetasjon og fins i alt fra små dammer til i strandsonen til de største innsjøene. pH i funnlokalitetene varierer fra 3,9 til 8,6, og arten er ikke favorisert verken av høy eller lav pH. Harpekreps forekommer i alt fra elektrolyttfattige vannforekomster til brakkvann.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  53 64,2 59,8 66,7 63,6 52,1 54,7 54
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  55,3 57,1 56,8 61,5 62,4 50 52,4 61,1 52
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  44,1 34,8 48,3 58 63,9 62,7 76,1
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  51,2 62,5 60,3 61 52,4 49,3

Forvekslingsarter