Navnet har bolerkrepsen fått på grunn av den kraftige antennen. Med rykkvise bevegelser forflytter den seg raskere enn noen annen vannloppe. Livet tilbringer den likevel for det meste ved bunnen der den ligger rolig mens den tar til seg føde.

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden, har bolerkreps Latona setifera en oval kroppsfasong og er omtrent dobbelt så lang som bred. Det første antenneparet skiller seg fra de øvrige i Sididae-familien ved å ha lange børster. Det innerste leddet av den togrenete 2. antennen er meget kraftig bygget og gir inntrykk av å være en tredje gren. Begge grenene er besatt med lange børster og i rykkvise bevegelser forflytter bolerkrepsen seg raskere enn noen annen vannloppe. Bakkroppen er relativt liten og bakkroppskloa har to kraftige pigger. Unge individer er nesten helt gjennomsiktige, mens eldre individer kan ha blå, grønne eller brune farger.   

Hunn: Lengde 1,4–2,8 mm

Hann: Lengde 1,4–1,8 mm

Økologi og utbredelse

Bolerkreps er en mikrofiltrator som lever i strandsonen. Den fins nord til og med Troms fylke og er funnet i 3,5 % av de undersøkte lokalitetene. Den er vanlig helt opp til tregrensen, men er aldri funnet over 1000 moh. Med få unntak er alle funnlokaliteter >1 ha, og arten synes tolerant i forhold til pH (4,2–7,7) og ledningsevne (0,6–34 mS/m). Den lever nær bunnen der den kan ligge stille i lengre perioder, og ved kontinuerlige bevegelser med antennegrenene virvler den små partikler inn under ryggskjoldet og videre til munnen.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  2 5,6 7,9 3 4,6 1,9 1,8 1,6
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  2,2 4,9 2 4 6 3,1 2,4 2,8 1,3
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  0 0,5 1,3 3,5 4,1 6,6 8,7
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  3,2 5,3 2,7 4,1 2,2 0

Forvekslingsarter