Vimeo video: Formica picea

Myrsauemaur lever utelukkende på torvmyrer i lavlandet der den danner kolonier inni mosemattene. Arten kjennes fra andre sauemaur på den helsvarte og blanke bakkroppen. I Norge er den relativt vanlig i myrområder i Østfold og Hedmark, men er trolig noe oversett.

Myrsauemaur Formica picea Nylander, 1846
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.