Vimeo video: Leptothorax muscorum

Småsmalmaur lever i mange ulike naturtyper både på åpen mark og i skog. Den forekommer ofte i samme områder som håret smalmaur, men er mindre og lysere enn denne. Arten er funnet nord til Trøndelag og er mest vanlig lavlandet, men er også funnet i fjellskog.

Småsmalmaur Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.