isoviitae_med_andre_arter.png

Opphav
Kjell Ivar Flatberg
Utgiver
NTNU Vitenskapsmuseet
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Flattorvmose S. isoviitae (is) sammen med broddtorvmose S. fallax (fa), tvaretorvmose S. russowi (ru) og klubbetorvmose S. angustifolium (an).

Filliste