Vimeo video: Svart tremaur

Svart tremaur lever i gamle trær der den bygger bol i hulrom i stammen. Dette er den største av våre jord- og tremaurarter og kan enkelt gjenkjennes på den glinsende svarte kroppen og et påfallende stort hode. Den utskiller en karakteristisk appelsinaktig duft når den forstyrres. I Norge forekommer arten lokalt tallrik på Østlandet i områder med gammelskog og kulturlandskapet med gamle trær.

Svart tremaur Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.