LifeWatch har som hovudmålsetting å byggje opp ein heilskapleg e-infrastruktur for utveksling og deling av data, datamodellar og analysar på tvers av institusjonar, fagdisiplinar og landegrenser på europeisk nivå.