Lostliggende_rugl_cover

Opphav
Janne K. Gitmark
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

De løstliggende kalkalgene kan finnes i så høye tettheter at de danner en egen naturtype på sjøbunnen. Naturtypen kalles ofte mergelbunn etter det engelske ordet «maerl». Bildet viser en fargerik mergelbunn i Kongsfjord i Finnmark, med noen av de mange små dyrene som kråkeboller og sjøstjerner som typisk lever blant de løstliggende kalkalgene.

Filliste