Skudd på havstrand med jevnt avsmalende blader og lang fargeløs hårspiss.

Dynehårstjerne vokser i store matter på åpen sand på strender. Den har en vestlig utbredelse i Norge og kjennes på de noe mer gradvis avsmalende bladspissene enn det som er vanlig hos andre arter i slekta. Bladene fremstår dermed som noe mer trekantete.

Kjennetegn

Arten ligner den nærstående arten putehårstjerne, og blir av mange behandlet som en varietet av denne. Dynehårstjerne har imidlertid en mer gradvis overgang til den hyaline spissen enn putehårstjerne. Utover dette og voksestedet finnes få sikre skillekarakterer for disse to artene og andre bladkarakterer er stort sett felles for de to artene.

Økologi

Arten vokser oftest i ustabiliserte sandområder, gjerne sandstrender og sanddyner.

Utbredelse

Arten er relativt vanlig i sandområder langs kysten i sørlige deler av landet, men utbredelsen er trolig noe dårlig kjent siden arten ikke har blitt behandlet som en egen art her i landet. Øvrig utbredelse omfatter de andre nordiske landene og store deler av den nordlige halvkule for øvrig.

Blad med tilbakebøyd bladkant, jevnt avsmalende mot spissen og lang fargeløs hårspiss.

Forvekslingsarter