Soppslekten Ophiostoma - blåvedsopper - er tilpasset insektspredning. De har et mer eller mindre rundt fruktlegeme med en lang hals hvor slimete sporemasser tyter ut, klar til å feste seg på kroppen til insekter som kommer forbi. Flere forskjellige grupper av insekter kan bringe med seg disse sporene, men barkbiller er den vanligste gruppen.

Blåvedsopper kan forårsake alvorlige tresjukdommer som almesjuke. Det er registrert 22 arter av blåvedsopper i Norge. Totalt er det kjent 45 arter i Norden, mens det på verdensbasis er beskrevet ca 400 arter. Blåvedsopper hjelper skadeinsekter som barkbiller med å drepe angrepne trær og misfarger angrepet tømmer ved å forårsake «blåved».

Prosjektet har samlet inn ulike arter av barkbiller, snutebiller og trebukker og undersøkt hvilke blåvedsopper de bærer med seg. Biller er samlet inn fra både bartrær og løvtrær, og det ble funnet mer enn 20 arter, men kun seks av dem var tidligere registrert i Norge. I to masteroppgaver tilknyttet prosjektet har det blitt funnet arter innen slektene Ophiostoma, Grosmannia, Leptographium og Graphilbum. Prosjektet har også undersøkt arter av blåvedsopper som er isolert i tidligere undersøkelser og som nå holdes i kultur hos Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Prosjektet har beskrevet mange arter for første gang, blant annet i slektene Graphilbum, Ophiostoma og Leptographium.

Innsamlingsmetoder

Innsamling av biller, for deretter og isolere, dyrke fram og artsbestemme (inkl. DNA-strekkoding) sopp som var festet til billene.

Publikasjoner

Jankowiak R, Solheim H, Bilański P, Marincowitz S & Wingfield MJ (2020). Seven new species of Graphilbum from conifers in Norway, Poland, and Russia. Mycologia, 112(6), 1240-1262.  https://www.doi.org/10.1080/00275514.2020.1778375

Linnakoski R, Jankowiak R, Villari C, Kirisits T, Solheim H, de Beer WZ & Wingfield MJ (2016). The Ophiostoma clavatum species complex: a newly defined group in the Ophiostomatales including three novel taxa. Antonie van Leeuwenhoek, 109(7): 987-1018. https://www.doi.org/10.1007/s10482-016-0700-y

Jankowiak R, Strzałka B, Bilański P, Linnakoski R, Aas T, Solheim H, Groszek M & de Beer ZW (2017). Two new Leptographium spp. reveal an emerging complex of hardwood-infecting species in the Ophiostomatales. Antonie van Leeuwenhoek, 110(12): 1537-1553. https://www.doi.org/10.1007/s10482-017-0905.

Aas T, Solheim H, Jankowiak R, Bilański P & Hausner G (2018). Four new Ophiostoma species associated with hardwood-infesting bark beetles in Norway and Poland. Fungal Biology 122 (12): 1142-1158. https://www.doi.org/10.1016/j.funbio.2018.08.001