Spinkel art som vokser i små matter på tundramyr i primært arktiske strøk. I mikroskop kan greinbladenes ørsmå porer sees som perlerader mot klorofyllcellene. Ikke påvist i Norge, men kan godt forekomme på Svalbard eller også i sørarktisk Finnmark.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd små, i små matter og lave puter. Hoder oftest gulbrune, brunoransje til brunsvarte, noe til tydelig hvelvede, utydelig 5-delte. Toppknopp utydelig til skjult. Hodegreiner nesten rette til tydelig sidekrøkte med løst taklagte blad; innergreiner tettstilt innoverkrøkte. Greinknipper med oftest 2(–3) utstående og 2(–3) spedere, kortere til jevnlange hengegreiner noe sprikende fra stengelen. Utstående greiner sidekrøkte. Greinblad ikke-rekkestilte, løst taklagte og noe utsperrede, rette til noe sidebøyde, eggformede, markert konkave; spiss utydelig tannet. Stengel mørkt brun til brunsvart. Stengelblad små, trekantet– tungeformede til tungeformede, flate til svakt konkave, oftest skrått nedoverrettede; bladspiss butt avrundet og noe småfrynset. N = 19. Dioik. Sporehus sjelden. Sporemasse lysbrun (Alaska).

Morfologisk variasjon

Skudd på skyggefulle voksesteder med brungrønne hoder og lysbrun stengel. Skudd/hoder og blad i mykmatter tydelig større enn på tørrere voksesteder.

Voksested

VåS: Geogen; åpen myrkant: Intermediær→ moderat rik; fastmatte →mykmatte. FaS: Kalkrik fukt-mosetundra.

Utbredelse

Ikke funnet i Norge. Forekommer spredd i ArKrTu, SøArTu og MeArTu (med sørlige utløpere i NoBo) i Nord-Amerika og Sibir. Ø-kysten av Grønland.

Kommentarer

Forekomster på Svalbard i MeArTu og i sørarktisk deler av Fi kan ikke utelukkes. Arten er forholdsvis vanlig i arktisk sone i Scoresbyområdet på Ø-kysten av Grønland.

Forvekslingsarter

Kroktorvmose S. subsecundum: Nokså lik perletorvmose i skudd-, hode- og bladutforminger, men med mer oransje og mindre brunsvarte hoder, og mer tydelig sidebøyde greinblad. Blad må mikroskoperes for sikker bestemmelse.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). perletorvmose Sphagnum orientale L.I.Savics. www.artsdatabanken.no/Pages/186431. Nedlastet <dag/måned/år>