I Europa er denne arten så langt kun funnet én gang, på Azorene i Portugal. Sannsynligheten er absolutt til stede for at den kan finnes på vestkysten av Norge, da den på østkysten av Amerika er påvist så langt nord som Newfoundland.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd små til oftere middelstore, i matter og lave puter av varierende størrelse. Hoder dominerende grønne til gulgrønne, noe til tydelig hvelvede, ± tydelig 5-delte. Toppknopp ikke til lite synlig. Hodegreiner nokså rette med gradvis overgang fra inner- til yttergreiner; yttergreiner og utstående greiner oftest med tydelig rekkestilte blad. Innergreiner på tørt materiale med markert innrullede og tilbakebøyde bladspisser (ofte > 90º). Greinknipper løst sammenstilte, oftest med 2 utstående og 2–3 tynnere, stengeltilliggende hengegreiner, ± jevnlange med utstående greiner. Utstående greiner bueaktig utstående med ofte kvitaktige spisser. Greinblad oftest tydelig rekkestilte, smalt egg–lansettformede, rette, markert utoverbøyde mot spissen i tørr tilstand. Greinstengel lys. Stengel lys, oftest uten rødt/brunrødt innslag. Stengelblad spredtstilte, skrått nedoverrettede, flate, trekantet– tungeformede til tungeformede, vanligvis tydelig lengre enn brede, sidekanter nokså rette; bladpiss butt avrundet/avskåret og tydelig småfrynset. N = 19. Dioik. Sporehus nå og da? Sporemasse lysbrun.

Morfologisk variasjon

Hodefarge på nordamerikansk materiale noen ganger gulbrun. Bilder fra voksestedet på Azorene, Portugal viser mykmatteskudd med flatere og mer tydelig 5-delte hoder enn i fastmatter.

Voksested

Azorene på åpen, flat kantmyr i kalkfattige fast- og mykmatter, i fastmatter ofte sammen med sumptorvmose Sphagnum palustre.

Utbredelse

Ikke funnet i Norge. Hovedutbredelse østkysten av USA, Sentral-Amerika og Sør-Amerika sør til Argentina. Europa: Portugal: Azorene, Terceira.

Kommentarer

Ett kjent voksested i Europa på øya Terceira, Azorene (Dias et al. 2009). Kan muligens finnes på sørvest/vestkysten i Norge. Trolig nærmest beslektet med silketorvmose Sphagnum flexuosum.

Forvekslingsarter

Silketorvmose S. flexuosum: Hoder nokså like som hos klotorvmose i farge, men med mer tydelig skille mellom indre, nøsteaktige del med konsentrisk ordnede innergreiner og ytre del med yttergreiner. Greinblad kortere og bredere, vanligvis ikke-rekkestilte, med mindre tilbakebøyde spisser (oftest < 45º) på tørt materiale. Stengelblad nokså like i form og størrelse. Begge med lysbrun sporemasse.

Broddtorvmose S. fallax: Hoder oftest nokså like i form og farge, men hodegreiner oftest noe sidekrøkte, ikke rette. Blad på kortgreiner i hodet og utstående greiner med noe mindre tydelig tilbakebøyde spisser på tørt materiale. Stengelblad mer trekantet–tungeformede. Bladspiss mer tilspisset. Sporemasse gul.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). Klotorvmose Sphagnum recurvum P.Beauv.. www.artsdatabanken.no/Pages/186332. Nedlastet <dag/måned/år>