Mårdyrene er en mangfoldig familie. Noen lever i familiegrupper, andre regnes som nokså usosiale. Dietten inkluderer både kjøtt, fisk og plantekost.

Med åtte arter er mårdyrene den største gruppen av rovpattedyr vi har i Norge. Mårdyrfamilien er også den mest artsrike rovdyrfamilien på verdensbasis.

Mårdyr er enten såle- eller tågjengere, og kan variere veldig i størrelse. Fra den lille snømusa som veier bare 50 gram til en voksen hannjerv som kan bli opptil 18 kilo. Mårdyr har oftest korte føtter, små og avrundete ører og tykk pels. Men selve kroppsformen varierer. De minste artene er generelt lange og smale i kroppen, mens jerv og grevling er mer kompakte.

De fleste mårdyr kommuniserer ved hjelp av luktmarkering. De har analkjertler som produserer og skiller ut luktstoffer som er viktige i kommunikasjonen. Både innenfor samme art, og arter imellom. 

Siden siteres som:

Bevanger K (2015). Mårfamilien Mustelidae Fischer, 1817. www.artsdatabanken.no/Pages/185068. Nedlastet <dag/måned/år>