stabilisert sand med begynnende dannelse av jordsmonn. Vegetasjonen er sluttet og engpreget og kan ha et bunnsjikt dominert av moser og lav (etablert dyne)