sanden er mer eller mindre stabilisert og marka domineres av lavvokste grasarter og urter, og med lav og moser inne imellom (stabilisert dyne)