ikke-stabilisert sandmark i beltet med landstrand (geolitoralbeltet). Her er det vegetasjonsfritt, eller samfunn med få arter som melde-arter Atriplex spp., strandreddik Cakile maritima eller strandarve Honckenya peploides