ikke stabilisert sandbunn i beltet med vannstrand (dvs. hydrolittoralbeltet)