Her har sedimentasjonen så sterk forstyrrelsesgrad og høy forstyrrelsesfrekvens at sedimentasjonen har høy intensitet. Etablering av populasjoner av organismer forhindres.