Svak positiv massebalanse, dvs. med preg av sedimentasjon av materiale. Artssammensetningen har preg av sedimentasjon.